Pracovní kotníková obuv O1

Takto označená pracovní kotníková obuv patří do třídy pracovní obuvi O1 a musí splňovat požadavky normy EN ISO 20347:2012. Musí mít tedy uzavřenou oblast paty, bota musí mít antistatické vlastnosti (zamezovat vzniku statických výbojů) a absorbovat nárazy způsobené chůzí (tzn. poskytovat úlevu celým nohám, aby nebolely).